Serit Itum satser på sikkerhet

Stadig flere datainnbrudd har havnet i medias søkelys, og etter hvert som angrepene blir mer og mer sofistikerte øker utfordringene for virksomhetene som søker å stoppe dem. Både offentlige og private aktører kan være attraktive mål for ressurssterke angripere, noe som krever mer av den tradisjonelle sikkerhetsorganisasjonen.

Alle aktiviteter en virksomhet utfører innebærer risiko. Hvordan risikoer best bør håndteres avhenger av hvordan risikoene er beskrevet. Kvantifiserte risikoer med god beskrivelse av konsekvenser og årsaker er det greit å håndtere. Serit Itum sin erfaring er at risikoer innen informasjonssikkerhet oftest er ukjente eller dårlig beskrevet, og oppfattes som usikkerhet grunnet manglende faktagrunnlag. Dette skaper uhåndterlige risikoer.
Serit Itum leverer i dag high end løsninger til bedrifter som ønsker å benytte de beste sikkerhetsløsninger for å ivareta sine applikasjoner og data mot det enorme trusselbilde vi i dag står ovenfor.

Beskrivelse av tjenesten IDS – Intrusion Detection System

•    Sensor som inspiserer trafikk i sann tid
•    Bruker mønstergjenkjenning for å finne indikatorer på uønsket eller ondsinnet aktivitet
•    I tillegg til IDS; Logg av web-kommunikasjon, uthenting av filer fra nettverkskommunikasjon, logg av sertifikater, logging av passive DNS data, m.m.
•    Alle innsamlede data aggregeres opp i en felles portal Serit Itum har tilgang til
•    Våre underleverandører håndterer analyse, vurdering og rapportering av detekterte sikkerhetshendelser.
•    Serit Itum varsles om uønskede hendelser definert av bestemte policyer
•    Tjenesten gir et godt bilde av hva som passerer inn og ut over internettlinje og brannmurer av uønskede hendelser
•    Rapporter forteller hvilke hendelser som oppstår, hvor dette stammer fra og hvilke interne systemer som er involvert
•    Etablerte eskaleringsrutiner gjør at kritiske hendelser følges opp spesielt og nødvendige tiltak iverksettes

Beskrivelse av tjenesten IPS – Intrusion Prevention System
•    IPS har mye til felles med IDS
•    Blokkerer kjente sårbarheter og angrep i stedet for kun å detektere.
•    Sensoren plasseres «inline» slik at all trafikk passerer gjennom denne og analyseres på veien
•    Uønsket trafikk blokkeres umiddelbart
•    Varsling og tiltak iverksettes etter plan
•    Eskalering til ledelse internt og til 3.part hvis kritisk hendelser blir påvist

Priser
Prismodellen er basert på hvor mye trafikk som går gjennom løsningen og analyseres til enhver tid.
Ta kontakt med Senior Salgsrådgiver Tom Erik Wang for mer informasjon og priser.
Mobil: 90 50 10 10
E-post: tomerik.wang@serit.no