Design og kommunikasjon møter teknologi

Entusiaster forstår hverandre fort, og i Serit Itum brenner vi for faget vårt. I dag er vi rundt 70 engasjerte fagfolk. Vi har tatt markedets forventninger om helhetlige løsninger på alvor og har integrert kompetanse om både teknologi, kommunikasjon og design i en meget komplett verktøykasse. Med denne utvikler vi gode løsninger for din IT-hverdag, samhandlingstjenester, web, kommunikasjon og design. Verken mer eller mindre.